No events

Twee keer per jaar wordt er een badmintontoernooi georganiseerd. Tevens kan er worden meegedaan aan recreanten toernooien van andere badmintonclubs. Jaarlijks vinden er ook enkele nevenactiviteiten plaats, waaronder een kaartavond en eens per 5 jaar een lustrumfeest.


Aan alle activiteiten kan vrijwillig worden deelgenomen. De activiteiten worden georganiseerd door commissies die bestaan uit leden die op vrijwillige basis deze activiteiten organiseren.

e-Boekhouden.nl