No events

Neem gerust contact met ons op als je vragen hebt.

 

Stuur je email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit is de website van de badmintonvereniging OSM Badminton uit Maarssen.

https://www.osmbadminton.nl/club/

Op deze site is voor alle spelers zeer veel informatie te vinden in het kadertje o.a. 

 • Badmintontechnieken
 • Badmintontaktieken
 • Badmintonfysiek
 • Badmintonmentaliteit.

Zeker de moeite waard om eens door te lezen voor kennisverrijking.

 

De badminton vereniging BC-VOG biedt leden de mogelijkheid tot het beoefenen van de badmintonsport.

Hiertoe worden persoonsgegevens in een ledenadministratie verwerkt.

In dit privacystatement leest u welke gegevens dit zijn en wat wij daarmee doen.

Soort gegevens

BC-VOG verwerkt de volgende gegevens:

 • Standaard personalia: Naam, adres, e-mail, geslacht, telefoonnummer, geboortedatum.
 • Financiële gegevens: Bankrekeningnummer, Sepa-Machting, factuurhistorie.

Doelen van de verwerking

Wij gebruiken de gegevens voor

 • Facturering
 • Mailingen naar onze leden
 • Maken van magneetkaartje (Rood of Blauw)
 • Verjaar kalender in het clubblad

Bewaartermijnen

De gegevens worden bewaard tot maximaal 15 maanden nadat men zijn lidmaatschap beëindigd heeft. (15 maanden omdat we de verslaglegging over het afgelopen boekjaar willen kunnen realiseren)

Privacymaatregelen

BC-VOG heeft ervoor gekozen op haar eigen website (www.bc-vog.nl) geen gegevens van leden te registreren.

BC-VOG gebruikt een professioneel boekhoud pakket (www.e-boekhouden.nl) voor beheer van de ledenadministratie.

Toegang tot de ledenadministratie hebben alleen de leden van het bestuur en de ICT beheerder.

 • De ICT beheerder legt verantwoording af aan de Voorzitter.
 • Het bestuur legt verantwoording af aan de ALV.

Verstrekken persoonsgegevens aan andere partijen

Voor facturatie hebben wij een verwerkingsovereenkomst met de ING Bank en wij leveren alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor de facturering aan de ING Bank.

De ledenadministratie wordt gevoerd bij de verwerker www.e-boekhouden.nl en hiermee hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden).

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 35 van de Wbp) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 36 van de Wbp). Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens.

Dit kunt u doen door het versturen van een e-mail naar de Penningmeester.

Het moge duidelijk zijn dat een verzoek op verwijderen van persoonsgegevens kan leiden tot het vervallen van lidmaatschap.

Contactgegevens BC-VOG

Mail naar Penningmeester Roelof de Bruin: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Onderstaand is het protocol dat de BC-VOG hanteert bij de melding van een datalek beschreven.

Datalek Protocol

Als een datalek bij de BC-VOG geconstateerd wordt, dan moet dit gemeld worden.

De melding kan gedaan worden via de een e-mail naar de BC-VOG vereniging.

De secretaris registreert de melding in de datalekken registratie van de BC-VOG.

De secretaris beoordeelt vervolgens de melding en onderneemt actie.

Indien nodig wordt door de secretaris een melding gemaakt bij het Meldloket datalekken Autoriteit (https://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl)

Hierbij wordt de volgende richtlijn gebruikt bij het beoordelen of een datalek gemeld wordt: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/
richtsnoeren_meldplicht_datalekken_0.pdf

Het e-mailadres dat gebruikt wordt voor het melden van een datalek bij de BC-VOG is: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Inhoudsopgave

 1. Inleiding
 2. De grepen (samengevat)
 3. De soorten slagen (samengevat)
 4. De basisgrepen
  1. Forehandgrip
  2. Backhandgrip
 5. De soorten slagen
  1. De onderhandse service (lobservice)
  2. De low-backhand service
  3. De clear
  4. De smash
  5. De lob (forehand of backhand)
  6. De drop achter (dropshot)
  7. De drop voor (netdrop)
  8. De dab (afmaken aan het net)
  9. De backhand dropshot
 6. Bronvermelding

Inleiding

Badminton bestaat uit meerdere pijlers. Een van die pijlers is techniek. Ik zal proberen om in 3 delen uit te leggen, welke technieken er gebruikt kunnen worden in het spelletje badminton. Natuurlijk zijn er nog veel meer.Op de training kunnen deze technieken aangeleert worden. Hiermee kan je je techniek sterk verbeteren.

Veel leesplezier,
Peter v.d. Bedem

De grepen

Deze zijn onder te verdelen in 2 basis grepen.

 1. De fore-hand grip (shakehand grip) en
 2. de low-backhand grip.

Soorten slagen

De onderhandse service (lobservice): Een aanvallende slag. De shuttle wordt hoog en diep in het achterveld geslagen om de tegenstander zo ver mogelijk achter in het veld te krijgen.

De low-backhand service: Een aanvallende slag. De shuttle wordt, afhankelijk van hoe de tegenstander staat, geslagen

 1. op de lijn van de kruising van de T-splitsing,
 2. op de buitenste lijn van de tramrails op de kruising.
 3. hoog over de tegenstander heen, op de achterste service lijn in het achterveld op de kruising. Uitgaande van een mix of dubbelspel.

De clear: Een verdedigende slag. De shuttle wordt hoog gepakt en hoog naar het achterveld van de tegenspeler gespeeld.

De smash: Een aanvallende slag. De shuttle wordt hoog gepakt en met hoge snelheid naar beneden geslagen.

De lob (forehand of backhand): Een verdedigende slag. De shuttle wordt laag gepakt en hoog naar het achterveld van de tegenspeler gespeeld.

De drop achter (dropshot): Een aanvallende slag. De shuttle wordt van achteren hoog gepakt en kort over het net gespeeld. Dit kan met een boogje zijn, maar ook directe slag naar het net.

De drop voor (netdrop): Een aanvallende slag. De shuttle wordt van voor kort over het net gespeeld. Dit is altijd met een boogje. Deze slag wordt vaak netdrop genoemd.

De dab: Een aanvallende slag. De shuttle wordt vanaf het net steil en snel op de grond van de tegenstander gaslagen.

De backhand dropshot: Een aanvallende slag. De shuttle wordt vanaf het achterveld met de rug naar het net, met een klein zacht boogje net over het net geplaatst.

Techniek

De slagtechniek bij badminton kan je onderverdelen in 2 categorieën: de rotatieslagen en de extensieslagen. Bij de eerste, de rotatieslagen, wordt een rotatie van de onderarm gebruikt (de pols blijft in theorie gestrekt!). Bij de tweede, de extensieslagen, gebruikt men geen rotatie, men duwt de pluim als het ware over het net. Deze 2 slagtechnieken worden gebruikt bij de netdrops.

De basisgrepen

We gaan uit hier van een rechtshandige speler, voor linkshandigen geldt dat het net andersom is.

Technische aanwijzingen:

- Geef het racket 'een hand' (shakehand grip).

Forehand grip of (shakehand grip)

- Houd de smalle kant van de grip tussen duim en wijsvinger vast.

- Draai het racket naar rechts (rechtshandigen): je duim zit boven en het racketblad is plat.

Backhand grip.

- Draai het racket in je hand iets naar rechts, en duw met je duim op de brede kant van de grip.

De soorten slagen

De onderhandse service (lobservice)

Doel van de slag: de shuttle met een onderhandse slag hoog en diep in het achterveld slaan, om de tegenstander zo ver mogelijk achter in het veld te krijgen. We gaan uit hier van een rechtshandige speler, voor linkshandigen geldt dat het net andersom is.

Technische aanwijzingen

- Voetenstand links voor / rechts achter, zo dicht mogelijk tegen de voorste lijn.

- Gebruik de forehand grip.

- Zwaai de slagarm van achter het lichaam gestrekt onderhands langs de benen naar voren.

- Houd de shuttle met dopje omlaag vast voor het lichaam.

- Het raakpunt is voor het linkerbeen op kniehoogte (onder de heup).

- Zwaai de shuttle met het racket in de goede richting na.

De low-backhand service

Doel van de slag: de shuttle met een zeer korte en snelle backhand serviceslag precies op de lijn te plaatsen, om bij de tegenstander minstens een verdedigende slag af te dwingen.

 We gaan uit hier van een rechtshandige speler, voor linkshandigen geldt dat het net andersom is.

Technische aanwijzingen

- Gebruik de backhand grip.

- Voetenstand : naast elkaar, iets gespreid onder de heupen in atletische houding,

 •   Zo dicht mogelijk tegen de voorste lijn.
 •   Sommige staan met de voetenstand rechts voor / links achter, onder het mom van dan kan ik
 •   Sneller naar achteren verplaatsen, maar technisch gezien maakt dit niet uit.
 •   Dit moet je je voor jezelf uitproberen. Atletische houding wil zeggen dat je je gewicht op je
 •   Voorvoeten hebt en de hakken iets van de grond.
 •   Knieën iets gebogen en je voeten iets in spreidstand, onder je heupen geplaatst.

- Rechter elleboog iets naar buiten draaien en zorg dat je bovenarm op schouderhoogte is.

- Shuttle tussen duim en wijsvinger vastpakken en het racket met de zijkant tegen je duimnagel plaatsen.

- Houd de shuttle met gestrekte arm vast.

- Sla de shuttle met een korte beweging vanuit de pols weg (Knijp als het ware in je grip).

- De shuttle moet binnen 20 cm boven de netband naar beneden kantelen, anders kan deze door de tegenstander door een dab beantwoord worden.

- Zorg dat het slagpunt onder de zwevende ribben plaatsvindt (navelhoogte), met het racketblad duidelijk naar beneden wijzend (spelregel).

- Na de slag racket op schouderhoogte houden, om weer klaar te staan.

De clear

Doel van de slag: de shuttle met een bovenhandse slag hoog en diep in het achterveld slaan, om de tegenstander zo ver mogelijk achter in het veld te krijgen.

We gaan uit hier van een rechtshandige speler, voor linkshandigen geldt dat het net andersom is.

Technische aanwijzingen

- Plaats je goed achter de shuttle.

- Voetenstand : links voor / rechts achter.

- Goed indraaien en zorg dat je schouderlijn in de baan van de shuttle komt door b.v. te wijzen naar de shuttle.

- Strek de slagarm van gebogen achter de rug tot gestrekt boven de rechterschouder, zwaai hard door en daarna kruiselings naar beneden.

- Het raakpunt ligt boven het hoofd maar als dit niet haalbaar is dan de rechterschouder.

- Loop na de slag beginnend met je rechtervoet naar voren (richting basis), om een dreigende korte drop op te vangen.

De smash

Doel van de slag: de shuttle met een bovenhandse slag zo hard mogelijk en steil bij de tegenspeler op de grond slaan, zodat de tegenstander geen tijd heeft om de shuttle terug te slaan.

  We gaan uit hier van een rechtshandige speler, voor linkshandigen geldt dat het net andersom is.

Technische aanwijzingen

- Plaats je goed achter de shuttle.

- Voetenstand links voor / rechts achter.

- Goed indraaien en zorg dat je schouderlijn in de baan van de shuttle komt door b.v. te wijzen naar de shuttle.

- Strek de slagarm van gebogen achter de rug tot boven de rechterschouder hard doorzwaaien en daarna kruiselings naar beneden.

- Het raakpunt ligt duidelijk voor het hoofd, maar als dit niet haalbaar is dan voor de rechterschouder (op de shuttle slaan).

- Loop na de slag beginnend met je rechtervoet naar voren (richting basis), om een dreigende korte drop op te vangen.

De lob (forehand of backhand)

Doel van de slag: de shuttle met een onderhandse slag hoog en diep in het achterveld slaan, om de tegenstander zo ver mogelijk achter in het veld te krijgen.

We gaan uit hier van een rechtshandige speler, voor linkshandigen geldt dat het net andersom is.

Lob forehand

Technische aanwijzingen

- Plaats je goed achter de shuttle.

- Voetenstand rechts voor / links achter;

- Zwaai het racket van achter laag naar voren hoog door.

- Wijs de shuttle met je racket na.

- Het raakpunt zo hoog mogelijk bij de netrand.

- Houd ongeveer 2 meter ruimte tussen je lichaam en het net.

Lob backhand

- Racket in de backhand-grip.

- Verder hetzelfde als de forehand lob.

De drop achter (dropshot)

Doel van de slag: de shuttle met een bovenhandse slag zacht en zo kort mogelijk over het net slaan om de tegenstanderzo ver mogelijk naar voren te krijgen.

We gaan uit hier van een rechtshandige speler, voor linkshandigen geldt dat het net andersom is.

Technische aanwijzingen

- Uitvoering bijna gelijk aan de clear.

- Plaats je goed achter de shuttle.

- Voetenstand : links voor / rechts achter.

- Goed indraaien en zorg dat je schouderlijn in de baan van de shuttle komt door b.v. te wijzen naar de shuttle.

- Strek de slagarm van gebogen achter de rug tot gestrekt boven de rechterschouder, zwaai hard door en kort voor het moment van raken remmen.

- Het raakpunt ligt boven het hoofd maar als dit niet haalbaar is dan de rechterschouder.

- Loop na de slag beginnend met je rechtervoet naar voren ( richting basis ), om een dreigende korte drop op te vangen.

De drop voor (netdrop)

Doel van de slag: de shuttle met een onderhandse slag aan het net zo dicht en zacht mogelijk achter het net te spelen, om de tegenstander zo ver mogelijk naar voren te krijgen.

We gaan uit hier van een rechtshandige speler, voor linkshandigen geldt dat het net andersom is.

Technische aanwijzingen

- Voetenstand rechts voor / links achter.

- Breng het racket zo hoog mogelijk bij de netrand

- Reik met gestrekte arm naar de shuttle.

- Op de backhandzijde: speel met backhand grip.

De dab (afmaken aan het net)

Doel van de slag: de shuttle vanaf het net (kort spel) steil en snel op de grond van de tegenstander slaan.

Technische aanwijzingen

- Voetenstand rechtsvoor / links achter.

- Begin van achter de servicelijn en stap met twee stappen naar het net toe (links-rechts).

- Beweeg de slagarm van voor de rechter schouder met een korte polsbeweging naar beneden (aftikbeweging).

- Raakpunt ver voor de speler uit, zo hoog mogelijk boven de netrand.

De backhand dropshot

Doel van de slag: de shuttle zacht en zo kort mogelijk over het net slaan met een bovenhandse backhandslag.

Technische aanwijzingen

- Voetenstand rechts voor / links achter.

- Rug is naar het net gekeerd.

- Strek slagarm van gebogen voor het lichaam met de elleboog omhoog tot gestrekt boven de rechterschouder, zwaai zacht door.

- Raakpunt boven de rechterschouder (alleen het racket zwiept nog door).

- Keer terug naar de basis.


Bronvermelding

(Bron: Badminton Nederland)

Veel informatie is te vinden op diverse badmintonsites, ook op Youtube staan demonstratiefilms van o.a. Badmintoncoach Lee Jae Bok, Welke een groot inspirator is van vele badmintonliefhebbers.


e-Boekhouden.nl