No events

Het bestuur van VOG bestaat uit 5 leden die worden gekozen via de Algemene Leden Vergadering. Ongeveer 6 keer per jaar komt het bestuur bijeen om alle lopende verenigingszaken te bespreken. Tevens beheert het bestuur de clubkas en houdt zij contact met de diverse commissies.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter Peter Vink
Voorzitter Peter Vink
Vice-voorzitter Miriam Dijkstra
Vice-voorzitter Miriam Dijkstra
Secretariaat Bert Bos
Secretariaat Bert Bos
Penningmeester Roelof de Bruin
Penningmeester Roelof de Bruin
Bestuurslid Ilja Jochems
Bestuurslid Ilja Jochems

Naast het bestuur kent VOG zaalleiders die verantwoordelijk zijn voor het openen en sluiten van de zalen, een evenementencommissie, een toernooicommissie en een redactie van de nieuwsbrief.